Sinds 2017 hebben we in Brienenshof, naast de WhatsAppgroep BuurtpreventieBrienenshof ook een groep BuurtappBrienenshof voor wijkbrede sociale communicatie. Hier een korte toelichting op beide apps!

Aanmelden voor een of beide apps? Stuur een mail naar info@brienenshof.nl met vermelding van je naam, adres en mobielnummer.
Beide apps zijn toegankelijk voor alle bewoners van Brienenshof, dus ook voor niet-leden van de buurtvereniging

Via de app Buurtpreventie Brienenshof kunnen we elkaar attent maken op verdachte situaties (afwijkend gedrag) in de buurt. Zo kunnen we met elkaar een
oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie.
Om dit ook naar buiten toe kenbaar te maken staan op de toegangswegen naar de Brienenshof en Stationsbuurt WhatsApp-buurtpreventiebordjes.

Hanteer de volgende spelregels om geen overlast te veroorzaken!

De Buurtapp Brienenshof is er voor de onderlinge communicatie op het sociale vlak. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • het melden van leuke of droevige zaken in de wijk
  • het melden van verloren of gevonden dieren en spullen
  • het oproepen voor een gezamenlijke activiteit
  • het vragen of aanbieden van hulp
  • maar geen commerciële reclame ed.